De Stichting WTC The Hague - waarvan oud-ambassadeur Frans Engering voorzitter is – houdt toezicht op de activiteiten van het WTC The Hague en bewaakt de kwaliteit van het WTC-concept. De stichting bestaat tevens uit vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de Kamer van Koophandel. Op 19 april 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de gemeente Den Haag, de Stichting WTC The Hague en Bouwinvest. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de exploitatie en het beheer van het World Trade Center The Hague.

De bestuursleden van de Stichting WTC The Hague zijn:

Frans Engering - voorzitter

Gert Zandsteeg (KvK Den Haag)- penningmeester

Ronald Wondolleck - secretaris