Over Bouwinvest

Bouwinvest Real Estate Investment Management (REIM) B.V. (“Bouwinvest”) is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers. Zij voert het beheer over Nederlandse sectorfondsen (waaronder een Woningfonds, een Kantorenfonds en een Winkelfonds) en is manager van mandaten voor institutionele vastgoedbeleggingen in Europa, Noord-Amerika en Azië/ Pacific.

Bouwinvest bestaat uit twee Business Units: twee Business Units: Business Nederland en Businessunit International Investments, ondersteund door diverse stafafdelingen, waaronder Research, Juridische Zaken & Compliance, Marketing & Communicatie, Corporate Control, Risk Management en Reporting. Daarnaast is er een afdeling Investor Relations.

Bouwinvest en MVO

Basis voor de bedrijfsvoering van Bouwinvest is het vertrouwen van onze stakeholders. Dit heeft alles te maken met integriteit, eerlijkheid en maatschappelijk ondernemen; fundamentele voorwaarden bij het duurzaam behalen van onze rendementsdoelstellingen. Bouwinvest heeft, als vastgoedvermogensbeheerder voor institutionele investeerders (met name pensioenfondsen), van nature een lange termijn visie. We ontwikkelen vastgoed en blijven – omdat we de ontwikkelde en geacquireerde projecten ook in exploitatie nemen – langdurig betrokken. Wij investeren in kwaliteit van het vastgoed in onze fondsen, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en de sociale cohesie in de wijk.

Een voorbeeld hiervan is de gunstige energieprestatie van onze gebouwen. Zo heeft bijvoorbeeld 82% van de gebouwen van het kantorenfonds een groen label. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in gebiedsontwikkeling, met als resultaat: leefbare en veilige wijken waar mensen langdurig en prettig wonen, werken en verblijven. Rendement en duurzaamheid gaan dus heel goed samen. Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering bijdraagt aan de handhaving van een stabiel rendement. Nu, en in de toekomst.

Bouwinvest in cijfers

De vastgoedportefeuille van Bouwinvest bestaat uit circa 15.000 woningen, circa 263.000 m2 kantoren, circa 180.000 m2 winkelruimte en circa 44.000 m2 overig vastgoed (hotels en zgn. specialties). Bouwinvest heeft ongeveer EUR 1,2 miljard belegd in buitenlandse vastgoedfondsen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten en Azië/Pacific. Het totaal belegde vermogen is circa EUR 5,6 miljard.

www.bouwinvest.nl