WTC The Hague; natuurlijk duurzaam

Duurzaamheid begint bij de locatie. Een project moet in eerste instantie bijdragen aan waardevermeerdering van de omgeving waarin het zich bevindt. Het complex waar WTC The Hague zich in bevindt, drukt in positieve zin haar stempel op haar omgeving en zorgt daarmee voor een duurzame leef- en werkomgeving. 

Maar duurzaam is ook met zorg omgaan met het milieu en de footprint van de ontwikkeling zo licht mogelijk laten zijn. Met het oog hierop is bij de ontwikkeling van het gebouw gekozen voor warmte-koude opslag en heeft het, door nog tal van andere energiebesparende maatregelen en duurzaam materiaalgebruik, een Energie A label. Verder is de ingekochte elektra voor 100 procent groen en wordt het energiegebruik voortdurend gemonitord. Dit is trouwens ook een stimulans voor nieuwe investeringen in het blijvend verduurzamen van het complex. Daarnaast heeft WTC The Hague in december 2016 het certificaat BREEAM-NL-In-Use Excellent ontvangen. Dit maakt WTC The Hague het eerste multi tenant gebouw met dit certificaat. Voor meer informatie over dit certificaat, klik hier.

Een dergelijke benadering heeft ook een stimulerend effect op de gebruikers. Zo beschikt NH Hoteles bijvoorbeeld over de Green Key. Dit is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme en recreatiebranche en in de markt voor vergader- en congreslocaties die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen met dit keurmerk doen meer op het gebied van milieu dan de wet- en regelgeving van hen verlangt.

Factsheet Duurzaamheid WTC The Hague